OM OSS

*****************************************************************************************************************************************


HVEM ER VI - OG HVA VIL VI


Slik valgsystemet virker i dag, blir kandidatene utpekt av en liten gruppe "kamerater" i de forskjellige partiene. Dette medfører at mange uduelige mennesker kommer inn i politikken - og forblir der som yrkespolitikere. Slik kan vi ikke ha det!


Hjemmesitterpartiet ønsker at mennesker som stiller til valg med nåværende valgordning, skal ha arbeidet minst 10 år i arbeidslivet og skal gjennomgå en personlighets- og intelligenstest før de kan settes opp på en valgliste. Partiet ønsker også at velgerne kan sette opp kandidater og stryke kandidater i større omfang enn hva som er mulig i dag.


Et alternativ er at man endrer valgloven slik at i får et direktevalg på kandidater og ikke de som kompisene i partiene bestemmer.


En alternativ metode er loddtrekning, da får man i hvertfall et gjennomsnitt inn i lovgivende forsamling. Politiske verv skal selvføgelig være frivillig.


Et reelt alternativ kan være å stemme på Norsk Folkeparti.

Et vakkert medlem av Hjemmesitterpartiet